Proresidence  
Online Management

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบบริหารจัด­การของคอนโดและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยรวมทั้­งส่วนงานกลาง กับทั้งตอบสนองความต้องการความสะดวกสบาย และความรวดเร็วของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสูง­สุด ด้วย ระบบ Online Real time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง