Features

54ace30a784f8387530e001d_Arrow6.png
54acabedbc0e675e7173a5cd_Resident10.jpg
54acabdd7ddecc17275c5540_Resident9.jpg

ฟีเจอร์สำหรับการทำงานของฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ / นิติบุคคลและกรรมการ

Features ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณบริหารจัดการโครงการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

54acb80b7ddecc17275c55da_Ann%20icon2.jpg

Announcement

ฟีเจอร์สำหรับการแจ้งข่าวสารหรือประกาศสำคัญๆต่างๆจากทางโครงการไปยังลูกบ้านโดยตรง โดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโปรแกรมแชทอื่นๆที่เป็นส่วนตัวของลูกบ้านและยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศต่างๆย้อนหลังได้สะดวก ทำให้ลูกบ้านรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และได้ความร่วมมือที่ดีจากลูกบ้าน

54acb8647ddecc17275c55dc_Issue%20icon2.jpg

Issue

ฟีเจอร์ที่เป็นช่องทางในการรับแจ้งปัญหาจากลูกบ้าน ซึ่งคุณจะได้รับรายละเอียดในของปัญหาอย่างครบถ้วนไม่เว้นแม้กระทั่งรูปภาพ ลดการกระทบกระทั่งซึ่งเกิดจากการเข้าใจปัญหาไม่ตรงกัน และช่วยให้ลูกบ้านอุ่นใจมากขึ้นเวลาเกิดปัญหา เพราะฝ่ายบริหารสามารถที่จะ Update สถานะการซ่อมแซมให้ลูกบ้านรับรู้ได้

54acb8fa7ddecc17275c55e7_Delivery%20icon2.jpg

Delivery

ตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจดหมายและพัสดุ ด้วยฟีเจอร์ Delivery ที่ฝ่ายบริหารสามารถแจ้งเตือนไปยังลูกบ้านคนนั้นๆได้ทันทีเมื่อมีจดหมายหรือพัสดุส่งมาถึง ช่วยลดความกังวลให้กับลูกบ้านลงได้ในกรณีที่มีเอกสารหรือของสำคัญส่งมา

54acb958bc0e675e7173a64a_Reservation%20icon2.jpg

Reservation

เข้ามาช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดระบบการเข้ามาจองเพื่อใช้งาน Facility ของลูกบ้านได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำการจองให้กับลูกบ้านมากขึ้นด้วย

54acb939bc0e675e7173a648_Event%20icon2.jpg

Event

ฟีเจอร์สำหรับโปรโมทกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในโครงการพร้อมกับส่งคำเชิญไปยังลูกบ้าน ซึ่งลูกบ้านสามารถที่จะตอบรับคำเชิญกลับมาได้เลย ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถรู้จำนวนคร่าวๆของผู้ที่จะเข้าร่วมงานได้
ล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวางแผนต่อไปได้

54acb83db7eceb1827a94fe4_Billing%20icon2.jpg

Billing

ฟีเจอร์สำหรับแจ้งบิลค่าใช้จ่ายแบบออนไลน์ไปยังลูกบ้าน ซึ่งระบบจะแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆ สถานะการชำระเงิน และแจ้งเตือนเมื่อถึงวันครบกำหนดไปยังลูกบ้านเป็นระยะ ๆ ช่วยให้ปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายล่าช้าของลูกบ้านลดลง และยังทำให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย

54acb8b87ddecc17275c55e1_Vote2.jpg

Voting

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถหาข้อตกลงร่วมกันของลูกบ้านในโครงการได้ด้วยการสร้าง แบบสอบถามออนไลน์ ที่ลูกบ้านสามารถเข้ามาร่วมโหวตเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่เบียดเบียนเวลาส่วนตัวของลูกบ้าน และได้ข้อตกลงที่ออกมาจากเสียงส่วนใหญ่จริงๆ

54aa4386389d5589589d9fd7_iPhone6-compressor.jpg
54acb981b7eceb1827a95030_classifile%20icon2.jpg

Classified

พื้นที่สำหรับโพสเพื่อซื้อ-ขายสินค้าระหว่างสมาชิกในโครงการ ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถใช้เป็นช่องทางในการโปรโมท Units ที่เหลืออยู่ หรือโครงการใหม่ๆได้

และนอกจากนั้นยังมี Additional Features ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารให้เพิ่มขึ้นด้วย เช่น

54acbfd57ddecc17275c5674_Accounting%20icon.jpg

Accounting

ระบบที่ช่วยให้คุณจัดการระบบการเงิน โปรแกรมจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย แอคเคาท์ติ้งสามารถเชื่อมโยงได้ทั่วทั้งระบบ เช่น การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย การเงิน งบประมาณ เงินเดือนพนักงาน ทำบัญชีจาก Billing และ Bill payment การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกบ้าน  และอีกมากมาย ซึ่งนอกจากจะสามารถเชื่อมกับโปรเรสสิเดนท์ทั้งระบบได้แล้ว ยังเป็นประโยชน์กับการประมวลผลของการทำงานต่างๆได้ละเอียดขึ้น โปร่งใสมากขึ้น

54ace30a784f8387530e001d_Arrow6.png
54acabedbc0e675e7173a5cd_Resident10.jpg
54accb6dbc0e675e7173a7e8_Back%20button%20icon2.png