รู้จักกับ Proresidence ให้มากขึ้น   

5474333c22f4ed4b38e95de8_iPhone-compressor.png

Proresidence

เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่า 

เมื่อการบริหารจัดการในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านในแบบเดิม ไม่สามารถเข้าถึง Lifestyle ของผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันได้ และทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เราจึงคิดและค้นหาวิธีการที่ทำให้การบริหารจัดการในโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าอย่างเหนือระดับ
จึงได้มาเป็น “Proresidence” นวัตกรรมของปัจจุบันและอนาคต    ที่มีการทำงานบนระบบ Online Property Management  ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานของนิติบุคคลหรือหน่วยงานส่วนกลาง ด้วยรูปแบบที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้การบริหารงานสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างสอดคล้อง เข้าถึง และรวดเร็ว
ในแบบ “Real Time” ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Functionality ต่างๆ ที่ออกแบบมาตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ให้สามารถควบคุมและจัดสรรการใช้ชีวิตในโครงการที่อยู่อาศัยได้อย่างอิสระ ผ่าน Application ของทุกระบบปฏิบัติการ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็จะช่วยให้คุณสะดวกสบายได้มากกว่า ตาม Concept ของการใช้ชีวิตในแบบ “Living New Standard”

Read More Content

เชื่อมต่อทุกความต้องการของทุกคนกับ Proresidence

5489680272da7b010ff93f53_Structue6-compressor.png

ด้วย Functionality ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

546dc750ad76323a65017e5a_icon%20Feature%20Ann.png

Announcement

สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วนฉับไว และทั่วถึงแบบ Real-time ผ่าน Internet มีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะทั้งทาง Email และ SMS ตลอด 24 ชั่วโมง

546dcaac255f8a3c65424544_icon%20Feature%20Event.png

Issue

ใช้แจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน Residence ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแสดงผลของ Status เพื่อบอกความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที

546dcaff255f8a3c65424547_icon%20Feature%20Del.png

Delivery

แจ้งเตือนจดหมายและพัสดุเซ็นรับอัตโนมัติผ่านทาง Email และ SMS ตลอด 24 ชั่วโมง ทางนิติบุคคลสามารถแจ้งรายละเอียดของพัสดุ
ให้ผู้รับ ทราบได้อย่างชัดเจน

546dcc85833566ed2bfa4ed3_icon%20Feature%20Res.png

Reservation

ระบบจองหรือสำรองที่ของส่วนนันทนาการต่างๆ ภายใน Residence เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ให้เกิด 
ความทันสมัยลงตัว

548553f8fdfb7bf255bdb711_Billing.png

Billing

แสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยระบบแจ้งบิลออนไลน์ และยังสามาารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินย้อนหลังได้

546dd112833566ed2bfa4f36_icon%20Feature%20Chat.png

Chat/Message

เป็น Feature ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน Social Residence ใช้งานผ่านทาง Chat Box รูปแบบ Real time ที่จะทำให้คุณและเพื่อนบ้านของคุณ 
ได้รู้จักกันมากขึ้น

546dc750ad76323a65017e5a_icon%20Feature%20Ann.png

Announcement

ทางโครงการสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วในแบบ Real-time ซึ่งเข้าถึง Lifestyle ของคนในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

546dcaac255f8a3c65424544_icon%20Feature%20Event.png

Issue

ใช้สำหรับแจ้งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของคุณ หรือโครงการได้สะดวกสบายและรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา

546dcaff255f8a3c65424547_icon%20Feature%20Del.png

Delivery

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีจดหมายหรือพัสดุส่งมาถึงคุณ และทางนิติบุคคลสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดของสิ่งของนั้นๆได้อย่างชัดเจน

546dcc85833566ed2bfa4ed3_icon%20Feature%20Res.png

Reservation

ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจองหรือสำรองที่สำหรับการใช้งาน Facility ภายในโครงการ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

548553f8fdfb7bf255bdb711_Billing.png

Billing

แสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยระบบแจ้งบิลออนไลน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะค่าใช้จ่ายและประวัติการชำระย้อนหลังได้ ช่วยป้องกันปัญหาในการค้างชำระ

546dd112833566ed2bfa4f36_icon%20Feature%20Chat.png

Calendar

ระบบที่เชื่อมข้อมูลจากทุก Feature มาแสดงบนปฏิทินส่วนตัวของคุณ พร้อมกับแสดงรายการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับการพักอาศัยได้ดียิ่งขึ้น

54896813fe17ca027903cab4_iPhone6-compressor.png
547ef3b4151027887b40d78a_iPhone6.png
5486e9b179eeac7262a3aec9_logo2.png5486cc1114504f74625bed90_Text%20guaranteed.png5486d34514504f74625beed5_Text%20guaranteed2.png
547411ceb101b7b87a4de07a_iconTraining.png

Training - Proresidence

จะเข้าไปแนะนำวิธีการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่และลูกบ้านในโครงการ เพื่อการใช้งานที่ถูกวิธี และใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

547c3b19c91499027c75e563_iconSuppor2.png


Support

เมื่อมีปัญหาในการใช้งานระบบของเรา คุณสามารถพูดคุยและติดต่อกับทีมงานจะคอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลาทำการ

547413f7b101b7b87a4de088_iconCustom.png


Customization

เราสามารถประยุกต์การใช้งานรวมทั้งหน้าตาของระบบ Proresidence ให้เข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงการของคุณได้

5474152eb101b7b87a4de092_iconUpgrade.png


Upgrade Version

เรามีการอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ของระบบ Proresidence ให้กับคุณอยู่ตลอดเวลา

แล้ว Proresidence จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณอย่างไร ?

547ea19d151027887b40d224_icomforresidence6.png

For Committee & Residents

ทำให้การใช้ชีวิตในโครงการที่อยู่อาศัยของคุณมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น เพราะคุณสามารถจัดการและรับส่งข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับโครงการได้ผ่านระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนทุกระบบได้ตลอดเวลา และทุกๆที่ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลได้อีกด้วย

547ea1c88b669d621637c820_icomforresidence5.png

For Property management

ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบที่ช่วยให้คุณทำงานได้ง่าย รวดเร็วและเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งลูกบ้านจะเห็นผลลัพธ์ของการทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

547e9d9c8b669d621637c7fe_icomforresidence2.png

For Residence

เพิ่มความโดดเด่นให้กับแบรนด์ด้วยการเป็นผู้นำที่ล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยี อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณได้ จากการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยประหยัดต้นทุนมากกว่าระบบเดิม

เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ ! เพื่อการอยู่อาศัยที่เหนือระดับยิ่งกว่า

5489684f503beb030f3fd76b_George11-compressor.pngGet Started

CONTACT US

5475858a0b1b0c42491d3fad_True.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(