Issue

เมื่อเกิดปํญหาขึ้นในห้องของคุณ Issue จะเป็นช่องทางให้คุณสามารถแจ้งรายละเอียดของปัญหา พร้อมกับถ่ายรูปส่งไปให้กับทางผู้ดูแลดำเนินการแก้ไขได้เลย

551bced6488e81037b9e9714_Group-351.png

Announcement

จะช่วยให้คุณรับรู้ข่าวสารและประกาศสำคัญๆต่างๆจากทางโครงการได้โดยตรงถึงมือคุณ

551bbbaa4be0da8f6de9e15d_Group-26.png

Delivery

คุณสามารถที่จะรู้ได้ทันทีเมื่อมีจดหมายและพัสดุส่งมาถึงคุณแล้ว ผ่านทาง Delivery และสามารถนำ Tracking No. ไปแสดงเพื่อรับของได้เลย ช่วยให้คุณสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

551bd0f43e6f72906d31903a_Ellipse-1-copy.png

Billing

แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณต้องชำระ รวมถึงสถานะการชำระเงิน ประวัติการชำระเงินย้อนหลังในแต่ละเดือน   และที่สำคัญยังมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระเพื่อป้องกันการเสียค่าปรับอีกด้วย

551bba61488e81037b9e925f_Layer-411.png

And many more...

นอกจากนั้นยังประกอบด้วยฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมาย ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในทุกมิติของการอยู่อาศัย

551bb9dd3e6f72906d318c66_Group-371.png