About Us

บริษัท แสททิสบาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2548 จากบุคคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Dek-D.com ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่วัยรุ่น โดยมีผู้เข้ามากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย จึงทำให้เราขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยผลงานมากมายที่ผ่านมา

Project Proresidence เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งของเรา ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับระบบบริหารจัดการภายในสถานที่พักอาศัยให้เกิดศักยภาพสูงสุด จึงพัฒนาซอฟแวร์ที่เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยยึดหลักที่ว่า ลูกค้าจะต้องได้รับประโยชน์จากการใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่พร้อมรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Proresidence เปิดตัวด้วยระบบ Online Management ผ่าน Website ครั้งแรก Beta version ในเดือนมิถุนายน 2556 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและออก Version 1.0 ในเดือนสิงหาคม 2556 โดยประกอบด้วย Feature สำคัญๆ ที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 Features เช่น Announcement, Reservation, Issue, Delivery, Classified, etc. และในเดือนพฤศจิกายน 2556 เปิดตัว Version 2.0 โดยมี Feature เพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้งานผ่าน Mobile Application ที่เชื่อมต่อ Features ต่างๆ มาไว้ในกำมือของคุณ

Proresidence พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดการสถานที่ที่คุณเรียกว่า "บ้าน" ให้เป็นบ้านที่มีความหมายมากกว่าคำหนึ่งคำ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความหมายของบ้านที่น่าอยู่ไปพร้อมกับเรา Proresidence.com